Precyzja, mobilny e-dostęp, bezproblemowy montaż
Unikalny system zarządzania ilością materiałów sypkich w silosach i zbiornikach

Niezawodny, prosty w instalacji, mobilny e-dostęp. Pomiar zapełnienia w silosach lub zbiornikach przy użyciu sond ultradźwiękowych zasilanych wydajnymi bateriami lub sieciowo. Inwentaryzacja i stan zapasów oraz pomiar temperatury dostępne on-line. Optymalizacja zarządzania czasem przechowywania i logistyką pozwala uniknąć utrzymywania nadmiernych zapasów, ich wyczerpywania się lub przepełnienia silosów.