Precyzja, mobilny e-dostęp, bezproblemowy montaż


Pomiar zapełnienia w silosach lub zbiornikach przy użyciu sond ultradźwiękowych zasilanych wydajnymi bateriami lub zasilaniem sieciowym. Inwentaryzacja i stan zapasów oraz pomiar temperatury dostępne on-line lub w dedykowanej aplikacji. Możliwość pracy w strukturze rozproszonej. Optymalizacja zarządzania czasem przechowywania i logistyką pozwala uniknąć utrzymywania nadmiernych zapasów, ich wyczerpywania się lub przepełnienia silosów. Eliminacja ryzyka wypadków gdyż nie ma potrzeby wchodzenia na silosy aby ocenić poziom wypełnienia. Intuicyjny interfejs użytkownika dostępny z dowolnego urządzenia (PC, tablet, smartphone) z wizualizacją danych oraz powiadomieniami. Alarmy związane z poziomem zapełnienia silosów, temperaturą lub poprawnością pracy czujników wysyłane w czasie rzeczywistym. Możliwość tworzenia wielowymiarowego raportowania oraz eksportu wybranych informacji. Zabezpieczony dostęp do danych i bardzo wysoka dokładność pomiarów.