Rozwiązania do czyszczenia ziarna

 


Nowa generacja urządzeń Musitelli do czyszczenia i kalibracji ziarna łączy prostotę w użytkowaniu, wszechstronność, niezawodność i precyzję

 • Czyszczalnie bębnowe
 • Czyszczalnie bębnowe z separatorami
 • Separatory powietrzne
 • Kolumny odpylające

Czyszczalnie bębnowe z separatorami

Czyszczalnie bębnowe z separatorami oddzielają od dobrego ziarna drobne i duże zanieczyszczenia oraz usuwają lekkie zanieczyszczenia poprzez aspirację.

Składają się z 2 modułów: Separatora Powietrznego i Czyszczalni
Bębnowej która zawiera, w zależności od modelu, od 2 do 5 sit.

Każdy moduł może być dostarczony oddzielnie.

ZALETY:

 • Precyzyjne czyszczenie wszystkich gatunków ziarna
 • Zwiększony odbiór pyłów w czyszczalni bębnowej za pomocą podciśnienia
 • Wielozadaniowość: począwszy od usuwania dużych zanieczyszczeń aż do dokładnego sortowania
 • Brak wibracji

Czyszczalnie bębnowe

Czyszczalnie bębnowe mogą być używane do wstępnego czyszczenia ziarna lub jego sortowania.

W przypadku wstępnego czyszczenia proces odbywa się poprzez odbiór większych zanieczyszczeń zawartych w ziarnie. Ziarna przechodzą poprzez sita czyszczalni a zanieczyszczenia opuszczają ją na końcu bębna.

W przypadku sortowania sita rozdzielają ziarna zgodnie z jego wyrównaniem. Jeżeli chodzi o jęczmień browarny sita przepuszczają poślad a sortowane ziarno opuszcza czyszczalnię na końcu bębna.

ZALETY :

 • Regulowane nachylenie bębna w całej gamie produktów, które pozwala na większą dokładność pracy
 • Sita o dużej powierzchni

Separatory powietrzne

Separatory powietrzne odbierają lekkie zanieczyszczenia z ziarna.

Separator tworzy cienką i równomiernie uformowaną kurtynę ziarna na całą szerokość urządzenia aby usunąć lekkie zanieczyszczenia za pomocą wprowadzonego strumienia powietrza. Oddzielenie lekkich zanieczyszczeń od pyłów odbywa się poprzez wytworzenie podciśnienia a następnie usunięciu frakcji lekkich zanieczyszczeń przy użyciu przenośnika ślimakowego. Pyły są usuwane przy użyciu wentylatora.

ZALETY :

 • Kurtyna ziarna o maksymalnej wysokości dla uzyskania jak najlepszej efektywności
 • Każdy element ruchomy jest napędzany indywidualnie bez użycia pasów,
 • Wydanie lekkich zanieczyszczeń odbywa się z przodu maszyny (przez co optymalizujemy jej gabaryty).

Kolumny odpylające

Kolumna odpylająca CD6000 to urządzenie do wstępnego czyszczenia w pionowym przepływie ziarna.

Kolumna CD6000 pozwala odbierać większość lekkich zanieczyszczeń poprzez działanie strumieniem powietrza podczas pionowego (z góry na dół) przepływu ziarna. Ilość odbieranych lekkich zanieczyszczeń jest regulowana za pomocą zasuwy zwiększającej lub zmniejszającej przepływ powietrza. Szerokość kurtyny ziarna wynosi 600 mm, co pozwala uzyskać wydajność do 100 ton na godzinę.

ZALETY :

 • Wysokość standardowej komory aspiracyjnej wynosi 800 mm co zwiększa dokładność czyszczenia ziarna i wyklucza jego utratę
 • Prosta i intuicyjna regulacja przepływu powietrza
 • Szybki i łatwy montaż oraz możliwość integracji z istniejącymi wewnętrznymi systemami transportu ziarna
 • Nieskomplikowany serwis i utrzymanie

Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wycenę – zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.